Letáky na Slovákov zaberajú

Letáky ponúkajúce výrobky za výhodné akciové ceny, ktoré ľudia dostávajú do schránky, si pozerá viac ako 80 percent populácie na Slovensku. Až 37 percent ľudí pritom podľa nich aj nakupuje. Oproti roku 2007 sa dokonca podiel ľudí, ktorí sa pri nákupoch riadia letákmi, zvýšil o 8 percent. Vyplýva to z najnovšej štúdie spoločnosti GfK Slovakia – Shopping Monitor Slovakia 2008/2009. Skoro každý tretí Slovák sa riadi pri nákupoch letákovými kampaňami od maloobchodných reťazcov, ktoré propagujú akciové a zvýhodnené výrobky. Mnoho domácností si podľa letákov plánuje aj to, čo bude napríklad cez víkend variť. Iba 9 percent ľudí si letáky nepozerá a ďalšia desatina ich ani do schránky nedostáva.

Podľa letákov nakupujú skoro všetky vekové kategórie ľudí bez ohľadu na vzdelanie. O niečo častejšie si však letáky všímajú ľudia citlivejší na ceny a ľudia starší ako 60 rokov.
Čo sa týka nákupu potravín, pre Slovákov je stále najdôležitejším faktorom, podľa ktorého sa rozhodujú, čo si do nákupného košíka vložia, čerstvosť a kvalita tovaru (86 %). Na druhom mieste je cena (79%) a na treťom je zreteľné označenie ceny výrobku (70%). Ďalej je to šírka sortimentu (66%) a čistota predajného miesta (60%).
Pri zisťovaní preferencií jednotlivých obchodných reťazcov sme taktiež zisťovali preferenciu podľa typov predajní, ktoré ľudia definovali ako hlavné nákupné miesto potravín. Medzi 3 najpreferovanejšie typy predajní, v ktorých nakupujúci minú najväčšiu časť výdavkov za potraviny, patria samoobsluhy (33,1%), hypermarkety (30%) a supermarkety (22,5%).
Štúdia Shopping Monitor Slovakia 2008/2009 sa realizovala v novembri 2008 na vzorke 980 respondentov vo veku od 15 do 79 rokov. Obsahuje informácie o nákupnom správaní ľudí na Slovensku vo vzťahu k potravinárskemu a nepotravinárskemu sortimentu, preferované typy predajní, znalosť a preferencie jednotlivých reťazcov, vybrané aspekty nákupného správania, typológia nakupujúcich, ich hlavné nákupné miesto a profily zákazníkov jednotlivých obchodných reťazcov.

Zdroj: http://marketer.hnonline.sk/c1-35790670-letaky-na-slovakov-zaberaju