Polygrafický slovník od A po Z

Bigovanie
Tlačoviny z hrubšieho papiera, ak majú byť prehnuté, je nutné v mieste ohybu vylisovať ryhu – big, aby papier pri ohýbaní nepraskal.

CMYK
Farebný model CMY je model, ktorý používa doplnkové farby: azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yellow). Preto, že je lacnejšie vyrobiť čierny atrament ako ho miešať pomocou týchto troch farieb, sa k nim pridáva aj samostatná čierna farba a tento model sa označuje tiež CMYK. Posledné písmeno je pôvodne odvodené od blacK, neskôr uvádzané ako Key (kľúč), teda kľúčová farba.

CTP
(Computer To Plate) spôsob vypúšťania podkladov, výstup je priamo na tlačovú platňu bez použitia filmov.

Denzita
Hustota farebného tónu.

Denzitometer
Nástroj na meranie denzity – hustoty.

DPI
„Dots Per Inch – počet bodov na palec – je údaj určujúci, koľko obrazových bodov (pixelov) sa vojde do dĺžky jedného palca. Jeden palec (anglicky inch) je 2,54 cm. Potrebný údaj hlavne pre kvalitu dodaných obrázkov.

Dráha papiera
Papier sa vyrába z papierovej suroviny, ktorá sa skladá z vláken. Tieto vlákna sú pri výrobe papiera prevažne v smere dráhy papiera. Podľa toho, ako sú hárky posekané z pásu, sú vlákna súbežné s dlhšou alebo kratšou stranou papiera. Pre popis smeru vkladania hárku papiera sa používa výraz úzka dráha a široká dráha. Ak sú vlákna súbežné s dlhšou stranou papiera ide o širokú dráhu papiera ak s kratšou stranou tak ide o úzku dráhu. Bežne je smer vkladania na balení papiera označený šípkou.
tlačiareň, tlačiarne, tlačiarní
Smer vkladania papiera je dôležitý tak pre tlač a aj pre ďalšie spracovávanie ako je skladanie, drážkovanie, lepenie aj „lámanie“ papiera, pretože ak je dráha papiera súbežná s miestom kde sa papier láme, môže dôjsť na pokrytej ploche k pukaniu farby (vytvoria sa nepekné biele ryhy).

Falcovanie
Skladanie vytlačených hárkov na požadovaný rozmer.

Farebnosť
Počet farieb na jednej a druhej strane materiálu, napr. 4/1 znamená štvorfarebnú (plnofarebnú, väčšinou CMYK) potlač tlačového hárka z jednej strany a jednofarebnú (väčšinou čiernou, ale môže byť aj ľubovoľná direktná farba z PANTONE škály) potlač tlačového hárka z druhej strany.

Formát
Rozmer výtlačku vyjadrovaný udaním šírky x výšky, štandardné formáty sú členené nasledovne: A – formáty B – formáty C – formáty
A0 841×1189 mm B0 1000×1414 mm C0 917×1297 mm
A1 594×841 mm B1 707×1000 mm C1 648×917 mm
A2 420×594 mm B2 500×707 mm C2 458×648 mm
A3 297×420 mm B3 353×500 mm C3 324×458 mm
A4 210×297 mm B4 250×353 mm C4 229×324 mm
A5 148×210 mm B5 176×250 mm C5 162×229 mm
A6 105×148 mm B6 125×176 mm C6 114×162 mm
A7 74×105 mm B7 88×125 mm C7 81×114 mm
A8 52×74 mm B8 62×88 mm C8 57×81 mm

Gramáž
Je to plošná hmotnosť 1 m2 papiera (od 8-149 g/m2), kartónu (nad 150 g/m2) alebo lepenky (nad 230 g/m2 pri menšom počte vrstiev alebo nad 400 g/m2 pri väčšom počte vrstiev) vyjadrená v g/m2.

Grayscale
Odtiene, stupne sivej farby

Chrbát
Šírka knižného bloku v mieste spojenia dvoch jednotlivých plôch, môže byť rovný alebo zaoblený

Impozícia
Správna pozícia textu, obrázku, potlače na produkte

Kapitálky
Ozdobná textilná lemovka nalepená na okraje knižného bloku, zakrývajúca dutinu medzi chrbtom knižného bloku a doskami.

Kašírovanie
Plošné lepenie dvoch alebo viacerých listov papiera, na seba strojom alebo ručne (aj kartóny a lepenky)

Knihárske spracovanie
Na výrobu realizovaných tlačovín sa využívajú rôzne druhy väzieb. K zhotovovaniu tlačovín sa využívajú aj rôzne ďalšie knihárske operácie ako:
Knižné väzby
Špirálové väzby
Hrebeňové väzby

Knižná doska
Vonkajší obal knižného bloku zhotovený z prírezov a chrbta: dosky sa poťahujú papierom, plátnom, kožou alebo iným materiálom.

Knižná väzba
Spojenie knižného bloku s knižnými doskami alebo s obálkou. Poznáme mäkké väzby (V1, V2, V3, V4), polotuhé väzby (V5, V6) a tvrdé väzby (V7, V8a, V8b, V8c a V9)

Knižná zložka
Poskladané vytlačené hárky papiera

Knižný blok
Zošité alebo zlepené knižné zložky (zložené hárky orezané alebo neorezané) olepené prednou a zadnou predsádkou, bez dosiek

Korektúra
Vyznačovanie opráv, chýb (napr. v texte)

Lacetka
Záložková stužka, tenká farebná stužka prilepená k hornému okraju chrbta knižného bloku slúžiaca k zakladaniu určitého miesta v knihe.

Lak
Povrchová úprava tlačoviny (môže byť lesklý alebo matný)

Lamino
Tenká fólia nanášaná lepidlom na papier za tepla alebo za studena, povrchová úprava tlačoviny (môže byť štruktúrovaná, lesklá alebo matná)

Leporelo
Niekoľko dielov prírezov z lepenky, spojených prúžkami plátna, polepených obojstranne obrázkami, striedavo prekladaných a orezaných na hornej i dolnej strane

Lom
Je miesto kde sa preloží papier, vzniká pri falcovaní alebo skladaní

LPI
Line Per Inch – počet liniek na palec – ide o hustotu rastru (mriežky), do ktorej môžu byť ukladané jednotlivé obrazové body

Maketa
Ručne pripravený vzor, ako má výtlačok vyzerať po spracovaní, konečný výsledok

Náhľadové PDF
PDF súbor slúžiaci na kontrolu postavenia textu a obrázku

Náklad
Celkový počet výtlačkov

Nátlačok
Vierohodná ukážka pred tlačou, slúži na kontrolu postavenia textu, obrázkov a farebnosti

Ofsetová tlač
Nepriama tlač z plochy, pracuje na princípe kameňotlače t.j.: bezreliéfnosť povrchu tlačovej formy a využívanie vzájomnej odpudivosti určitých látok, najmä vody a mastnej tlačovej farby

Okienkovanie
Výsek otvoru na škatuli na tovar a jej zalepenie pet fóliou

Oriezka
Farebný alebo iný (napr. zlatý) nános obvykle na hlave orezanej knihy, ktorý má ozdobný i ochranný účel

PANTONE škála
Škála viac ako 1.300 direktných samostatných farieb.

Papier
Základný materiál používaný pre výrobu tlačovín. Jeho základné členenie je:
• Nenatierané papiere:- bezdrevný ofset (biely, žltý) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie – volumenový papier (biely, žltý) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji, doporučejem použiť len na čiernobiele publikácie – recyklovaný papier (prírodný, rôznofarebný) – vhodný pre tlač na hárkovom stroji
• Natierané papiere: – jednostranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pred tlač na hárkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie, využitie je hloavne pri pohľadniciach, kde sa natieraná strana plnofarebne potláča a nenatieraná strana ostáva vhodná na popisovanie, napr. perom- obojstranne natieraný (lesklý, matný) – vhodný pre tlač na hárkovom aj na rotačkovom stroji na farebné i čiernobiele publikácie
• Špeciálne papiere: samolepiace, etiketové, samoprepisové – kde už samotný názov napovedá ich využitie
• Grafické natierané kartóny a lepenky: sú to viacvrstvové lepenky s bielou natieranou vrchnou vrstvou, rôznou strednou a rubovou vrstvou. Sú vhodné, podľa jednotlivých kvalít (GC1, GC2, GD2, GD3), na výrobu obalov (skladačiek), blistre a všeobecné grafické spracovanie
• Knihárska lepenka: lepenka je vhodná predovšetkým na kašírovanie – knihárske spracovanie, na výrobu zakladačov, hier a rôznych reklamných pútačov a stojanov. Podľa jednotlivých kvalít sa delí na :
– ŠEDO-ŠEDÉ
– BIELO-ŠEDÉ
– BIELO-BIELE

Parciálny lak
Zvýraznenie motívu na požadovanej časti tlačoviny

Pasovacie značky
Značky na pasovanie sútlače

Perforácia
Súvislé dierkovanie alebo presekávanie papiera prípadne iného materiálu, ktorá zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti (napr. odtrhovací kupón, formuláre,..atď.).

Personalizácia
Označenie každej tlačoviny špeciálnym textom podľa databázy

Pixel
Obrazový bod, najmenší prvok rastrového zobrazovania alebo digitálneho obrazu a obsahuje informácie o intenzite a farbe svetla.

Poťah
Materiál na zhotovenie knižných dosiek. Použiť sa môže plátno, imitáciu kože, polaminovaný natieraný papier, BO papier atd.

Povrchová úprava
Zabezpečuje zvýšené mechanické, štrukturálne a povrchové vlastnosti výtlačku

Prebal
Je ochranný potlačený papier opatrený záložkami, ktorým sa obaľuje obálka knihy ako ochrana pred poškodením alebo znečistením

Predsádka
Je dvojlist hrubšieho papiera, ktorý v knihách s pevnou väzbou spája knižný blok a dosky. V knihe sú vždy dve predsádky – predná a zadná). V knihách s mäkkou obálkou sú knižné bloky do obálky vlepované priamo, bez použitia predsádok.

Raster
Mriežka, určuje spôsob zobrazenia detailov. Raster môže byť klasický alebo stochastický

Ražba
Vtláčanie textu alebo kresby tlakom. Môže byť reliéfna (slepotlač) alebo ražba fóliou za tepla (fólia môže byť rôznofarebná), prípadne môže byť aj spojenie oboch

Retuš
Ručné, mechanické alebo fotomechanické korekcie- opravy, ktorými sa na predlohe odstraňujú nedostatky a chyby, aby sa zdokonalila výsledná reprodukcia

RGB
Farebný priestor, ktorý zlučuje 3 základné farby – Red-R, Green-G a Blue-B. Miešaním týchto farieb vzniká biela farba

Rozsah
Počet strán tlačoviny

Slepecké písmo
Braillov písmo, sústava znakov pre slepcov, ktorá je vytvorená z vypuklých bodiek rovnomerne vzdialených a usporiadaných do rôznych pravidelných skupín

Snap-out
Súbor listov lepených v lište, väčšinou v hlave na plocho oddelená perforáciou

Spadávka
Kresba zasahujúca až za formát tlačoviny pre možnú nepresnosť orezu

Šitie
Spájanie knižných zložiek alebo jednotlivých listov drôtom alebo niťou

Špirálovanie
Spájanie jednotlivých listov do kompletného bloku špirálou, zhotovenou z drôtu alebo iného materiálu

Tiráž
Blok informácii obsahujúci technické a vydavateľské údaje (často sa tirážou prenesene nazýva celá stránka s týmto informačným blokom)

UV lak
Hrubá vrstva laku, ktorá zvýrazňuje potlačený materiál (môže byť lesklý alebo matný)

Vakát
Prázdna strana kdekoľvek v knihe

Výseky
Výseky z papiera akéhokoľvek tvaru alebo otvoru. Využívajú sa najmä pri netradičných tvaroch tlačovín, etikiet atd.

Vývesné hárky
Odkontrolované, odsúhlasené vzorové hárky

Výťažkovanie
Postup rozdeľovania plnofarebnej predlohy do štyroch základných farieb (CMYK) pomocou čiastkových farebných filtrov

Zalamovanie
Usporadúvanie textu prípadne obrázkov do požadovaného formátu na stránku

Znášanie
Ukladanie jednotlivých, zvyčajne potlačených listov alebo knižných zložiek na seba, v určenom poradí a počte, aby vytvorili celok (napr. knižný blok)