Tlaclacnejsie.sk šetrí životné prostredie

recycleUrčite aj Vy počúvate z každej strany názory ako „Prečo ničiť lesy kvôli novinám, keď už máme elektronické?! Printové média škodia životnému prostrediu!“, a tak ďalej. Čo je pravdy na týchto tvrdeniach? Je to naozaj pravda alebo je to len skrytá reklama na elektronické médiá? Tlaclacnejsie.sk, Vám ponúka dôkazy a fakty ,a nie len dohady. Prečítajte si prečo majú tlačené médiá u nás stále svoje miesto a prečo sa stále oplatí ich podporovať…

Ničí výroba papiera životné prostredie?

Lesy pokrývajú 44% plochy Európy a ich rozloha stále narastá. Slovensko je štvrtá najlesnatejšia krajina v Európe. Na odlesňovaní sveta sa z 90% podieľajú zlé poľnohospodárske praktiky. Najviac dreva v priemysle spotrebuje energetika až 53%. Potom sú to píly, ktoré spotrebujú 28% dreva. Len 11% dreva spotrebuje papierenský priemysel.

 

Škodí papier životnému prostrediu?

Stromy pri svojom raste absorbujú škodlivý oxid uhličitý (CO2) a produkujú kyslík. Dobre obhospodárený les, ktorý je vyťažený a znovu vysadený, absorbuje viac CO2 ako staré stromy. Navyše papier je možné recyklovať a použiť ho niekoľkokrát na iné účely. Až polovica energií spotrebovaných pri výrobe papiera je z obnoviteľných zdrojov. V slovenskom Mondi SCP Ružomberok je to až 77%.

 

Foret_de_Cerisy

Sú elektronické médiá šetrnejšie?

Až polovica všetkej energie môže ísť v najbližšom desaťročí na zásobovanie počítačov energiou. Elektronický odpad je najrýchlejšie rastúca časť komunálneho odpadu. Jeho množstvo v posledných rokoch raketovo vystrelilo na 50 mil. ton ročne. Jeho množstvo rastie 3-5% rýchlejšie ako množstvo ktoréhokoľvek iného odpadu.

 

Tlačené médiá sa nevnucujú.

Pre podnikateľov a maloobchodných predajcov je reklama v tlači dvojnásobne efektívnejšia ako televízna reklama. Pri zákazníckych a reklamných časopisoch strávi zákazník v priemere 25 minút. Tlačené médiá sa nevnucujú, zákazník ich berie ako hodnotu, za ktorú zaplatil, preto sú dôveryhodnejšie. Noviny môže človek chytiť, vytvárajú pocit osobného kontaktu a navyše sú prenosné a nezávislé od napájania na akúkoľvek energiu. Pridaním tlačených médií do Vášho marketingového mixu zvýši záujem o výrobok či službu až o 50 %.

 

Zdroj: PrintProgress IX, 1/január – február 2012, vyd.: VELDAN, spol. s.r.o., ISSN: 1336 – 281X