Kontrolný zoznam

Prosím, použite tento kontrolný list aby ste sa uistili, že je Váš súbor v poriadku.

Veľkosť strany/ rozvrhnutie
Veľkosť strany produktu je správna
Strana obsahuje správne okraje
Všetky dôležité elementy sú minimálne 5mm od okraja strany (pri brožúrach 10mm)
Žiadne objekty nepresahujú za okraj strany.

Formát / súbory
Design je vytvorený v aplikácii ktorú akceptujeme
Design je uložený ako pôvodný súbor z aplikácie
Design je dodaný na médiu ktorý akceptujeme
Sú na ňom iba zložky ktoré potrebujeme a sú jasne označené.

Farby
Všetky farby sú prekonvertované do CMYK, vrátane Pantone alebo Spot farieb
Všetky odtiene farieb neobsahujú menej než 10% z Cyan, Magenta, Yellow alebo Black
Všetky farby (vrátane obrázkov) majú celkové farebné pokrytie menej ako 225% alebo 275%

Obrázky
Všetky obrázky sú prekonvertované do CMYK, uložené ako TIFF alebo EPS súbory
Fotky sú naskenované na 300dpi na 100%, Line-art obrázky sú naskenované na 800 až 1200dpi na 100%
Obrázky na postery väčšieho formátu sú na 150dpi na 100%
TIFF a EPS súbory sú uložené bez skompresovania (JPEG, LZW alebo ASCII zakódovanie)
Všetky obrázky sú flattened.
Všetky pripojené/ umiestnené TIFF a EPS sú dodané

Písmo
Všetko monitorové a tlačiarenské písmo je dodané (vrátane tých použitých v EPS)
Nie sú použité žiadne z týchto písiem: Multiple Master, Metric alebo Mac Sytem písmo

Kompozícia
Dodali ste maketu a Váš návrh je použiteľný.
Všetky súbory v dokumente sú uložené správne

Iné
Nepoužili ste žiadne linky ako „vlasovky“ menšie než 0,25pt
Nepoužili ste žiadne textúry Corelu alebo postscript fills
Všetky OLE objekty sú prekonvertované do bitmap
V jednej EPS nie sú ďalšie EPS súbory/zložky
Pretlačené položky sú správne nastavené
Nasledovali ste všetky špeciálne inštrukcie pre design brožúry.