Navrhovanie brožúr

Pred tým než začnete, ste si istý, že ste schopný zvládnuť projekt takejto náročnosti? Navrhovanie brožúry si vyžaduje omnoho viac skúseností ako navrhovanie vizitky či letáku. My Vám odporúčame nechať to na profesionálov. Ak si ste istý, že to chcete urobiť sami, prečítajte si celý náš návod a držte sa tejto doplňujúcej rady. Radšej nám zavolajte pred tým, než začnete pracovať – môže Vám to neskôr ušetriť problémy a náklady.

NAVRHUJTE JEDNOTLIVÉ STRANY
Vytvorte oddelenú stranu vo Vašej práci pre každú stranu brožúry. Môžete dodať viac stranový dokument alebo niekoľko jednostranových dokumentov. Nerobte žiadne párovanie alebo sadzby.

NA KAŽDÚ STRANU PRIDAJTE 3 MM
Brožúrky potrebujú väčšie okraje než iné produkty. Pozrite si dokončenú veľkosť strany brožúrky. Pridajte 3mm na všetky strany stránky – to je 6mm po celej priamke. Dokonca potrebujete pridať okraj na stranu ktorá tvorí chrbát brožúry. My to v našom procese odsekneme a chrbát spojíme (v prípade V2 väzby).

PRIESTOR NA SPOJENIE
V zopnutej brožúre (väzba V1) po prehnutí hromada papieru zapríčiní, že sa vnútorné strany vysunú viac ako vonkajšie. Orezané vnútorné strany sú užšie než vonkajšie. Rozdielnosť záleží na počte stránok a hrúbke papiera. Čím je brožúra hrubšia, tým viac musíte umiestniť dôležité objekty od okraja.

POZOR NA OKRAJE
Zvyčajne odporúčame umiestniť dôležité objekty minimálne 4mmod „upravenej“ veľkosti. Ako výsledok „navrstvenia“ by sme Vám odporučili zväčšiť okraje aby sme sa vyhli odseknutiu nejakej časti. My zvyčajne nechávame minimálne 10mm prázdneho miesta na obrezaných okrajoch. To znamená, že „navrstvenie“ nie je tak viditeľné a žiaden prvok sa neodsekne.

VYVARUJTE SA OBJEKTOV KTORÉ PRECHÁDZAJÚ CEZ STRANY
Je nepravdepodobné, že objekty ktoré prechádzajú stranami sa napoja presne. Je lepšie sa im vyhnúť alebo akceptovať, že tam bude určitý vertikálny pohyb.
Nepoužívajte hranice – bude to vyzerať veľmi zle.