Práca s fotografiami

Keď si sami skenujete fotografie, uložte ich ako EPS alebo ako TIFF, keďže toto uchová farbu a jasnosť Vášho obrázku. Ak skenujete predtým vytlačenú vec, ako napríklad fotku z časopisu, budete musieť „de-screen“ obrázok, mierne ho rozmazať aby ste sa vyhli moiré efektu. (pozrite si manuál k Vášmu skenovaciemu softwaru pre podrobnejšie informácie).

GIF a JPEG formáty ktoré skompresujú obrázok a vlastne znehodnotia informáciu čo zapríčiňuje farebné zmeny a rozmazanie.

Keď skenujete, zvážte konečnú veľkosť Vášho obrázku na ktorý bude použitý. Fotografie vždy skenujte na 300dpi a na veľkosť na ktorú ju idete použiť. Nemá význam skenovať poštovú známku na 300dpi a potom ju zväčšiť na veľkosť A4 – použite skenovací software aby ste si pomohli vykalkulovať výsledne rozlíšenie.
Naopak, skenovanie fotografie na viac ako 300dpi bude mať len veľmi malý alebo žiaden vplyv na vytlačenú kvalitu a zbytočne zväčší veľkosť obrázku s predĺži dobu spracovania.

Nezväčšujte ani nezmenšujte oskenované obrázky v kresliacom programe (ako je napríklad Illustrator, Corel) – na túto úlohu je vždy najlepšie použiť aplikáciu na editovanie obrázkov ako napríklad Photoshop. Pri konvertovaní fotografií z RGB do CMYK, prípadne pri editovaný alebo vytváraní grafík vo Photoshope sa pred ich uložením uistite aký profil máte nastavený. Odporúčame nastaviť profil Euroscale Coated v2. Kontrolu alebo zmenu môžete previesť v záložke Edit (úprava) funkcia Convert to Profile pozrite obrázok.

Bielo-čiernu čiarovú grafiku 1200dpi (napríklad logo) skenujte na 1200dpi ak chcete najlepší výsledok. Ak bude rozlíšenie nižšie, logo môže byť rozmazané. Dávajte si zvlášť pozor na CMYK zloženie hocijakej „čiernej“ vo Vašom logu.
Napríklad automaticky vytvorená čierna vo Photoshope poskytuje 250 farebné pokrytie. Možno budete potrebovať upraviť farebné nastavenia vo Vašej aplikácii aby ste dosiahli čiernu urobenú s 100%ným pokrytím farby.

Uistite sa, že všetky alfa kanály sú odstránené a všetky vrstvy sú stlačené (flatten) pred tým, než obrázok uložíte. Nemali by ste obrázok skompresovať, pretože to môže spôsobiť problémy. A tiež nepoužívajte DCS súbory, LAB farby, Dvojtóny, Tri-tóny – všetky ich prekonvertujte do CMYKu. Obrázky ktoré majú byť použité na čierno-bielu tlač by mali byť uložené ako greyscale.