Správna impozícia

Udivil by Vás počet krásne vyzerajúcich dizajnov, ktoré ale nespĺňajú funkciu. Veci ako poznámkové bloky s vytrhávacími stranami, ktorých predná a zadná strana sa nezhoduje alebo rôzne skladačky, kde je vnútro hore nohami.

Určite urobte výtlačok Vášho dokumentu a urobte si maketu pred tým než nám to pošlete. Mimo vzhľadu dokumentu zhodnoťte praktickosť výrobku po vytlačení, skladaní a sekaní. Jednoduché prvky zle nastavené môžu zničiť Váš dokument. Nasledujúce položky sú známe nehodami, tak sa uistite, že Vaša konečná práca bude funkčná.

Perforácia – uistite sa, že obidve strany majú perforáciu na rovnakom mieste.

Brožúry – uistite sa, že strany sú správne očíslované. Uložte ich v jednom dokumente ako jednotlivé strany – nezoraďujte ich ani nijako ich nevysádzajte.

Výsekové tvary – uistite sa, že opačný tvar je zrkadlový obraz predného tvaru.

Prezentačné zložky – uistite sa, že po poskladaní je všetok potrebný text viditeľný.

Je veľmi dôležité dodať nám model/maketu. Ak využijete náš servis, my skontrolujeme či Váš dokument spĺňa funkciu. Ak nie, skontrolujte si funkčnosť veľmi pozorne – nemôžeme byť v tomto prípade zodpovedný za chyby.