Práca s textom

Ak pracujete s malým textom, najlepšie bude ak nepoužijete farby ktoré obsahujú viac ako jednu farbu zo CMYK. Všetky tlačiarenské stroje majú drobné odchýlky v umiestňovaní tlačových dosiek rozdielnych farieb. Je v poriadku použiť farebný text v nadpisoch nad 12 points, ale pri veľkosti pod 12 bude rozmazanie viditeľné.

Rovnaká vec sa stane aj keď dáte biely text na farebné pozadie urobené z viac ako jednej farby. Dávajte pozor, ak umiestňujete text na obrázok/fotografiu. Text bude veľmi ťažko čitateľný. Aby ste tomu predišli, preneste fotografiu do programu úpravy obrázkov a zosvetlite ju.

Možno budete musieť zosvetliť obrázok viac než myslíte. Vždy si zvážte či je dôležitejší obrázok, alebo čitateľnosť textu? Ak je dôležitá druhá možnosť, možno bude lepšie ak text vôbec neumiestnite na obrázok.

Zahrňte všetky písma, ktoré ste použili. Postskriptové písma existujú v dvoch častiach- písmo obrazovky a písmo tlačiarne. Potrebujeme obidve, tak ich prosím pošlite. True Type sú iba v jednej časti. Aby to bolo v zhode s licenčnou zmluvou, mali by ste tieto fonty odstrániť z Vášho systému počas nášho spracovávania práce.

Ak prechádzate z PC na Mac, pamätajte, že písmo sa nepresúva dobre. Uistite sa, že my máme rovnaké písmo a pripravte si kontrolný výtlačok. Budeme potrebovať aby ste pozorne skontrolovali korektúru/odtlačok, keďže i písmo z rovnakého miesta môže mať mierne rozdiely čo môže mať za následok roztečenie a zmiznutie slov.

Je v poriadku prekonvertovať nadpisy a veľké texty do kriviek (curves, paths alebo outlines) (čo znamená, že nemusíte dodať fonty). Radíme Vám nenastavovať text v bitmapovej aplikácii ako je napríklad Photoshop – text nebude tak čistý ako by bol vektorový text povedzme z Ilustrátora alebo Corelu.