Veci, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Veci, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Veci, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Dnešné grafické aplikácie sú nesmierne sofistikované. Až tak, že veľa z nich obsahuje funkcie ktoré sú nekompatibilné s najnovším vývojom tlačiarenskej technológie. Z našich značných skúseností sme pripravili zoznam funkcií ktoré nevieme spracovať. Prosím, nepoužívajte žiadnu z nižšie uvedených položiek.

Hairlines – sú „závislé na zariadení“ to znamená, že sa tlačia s rozličným rozlíšením na rozdielnych strojoch. Na Vašej 300dpi laserovej tlačiarni sa môžu vytlačiť dobre, ale pri našom 2500dpi osvite zmiznú. Použite teda namiesto toho minimálne 0,25pt.

Corel Texture Fills – sú nevyspytateľne a tlačia sa nepravidelné (alebo vôbec). Najlepšie je vybrať objekt s textúrou a zvoliť „konvertuj na bitmap “ z Bitmaps menu. Uistite sa, že vyberiete 300dpi a CMYK a pozadie nedávajte transparentné.

Postscript Fills – tie sú nepravidelné/nestále. Nevyzerajú ani veľmi dobre. Radšej použite niečo iné.

Compression – pokojne použite WinZip alebo RAR na stlačenie súboru, ale nikdy obrázky nekomprimujte použitím LZW compression alebo JPEG zakódovaním.

Overprint (pretlač) – buďte opatrný s nastavovaním pretlače (a to hlavne v Quarku). Je najčastejšou príčinou chýb vzniknutých pri osvite tlačových platní. Ak nastavíte objekty na pretlač nebudú vykrojené a budú vyzerať veľmi rozdielne než ako ich vidíte na obrazovke. Čierny text je zvyčajne nastavený ako default to overprint. To je zvyčajne v poriadku. Nenastavujte pretlač na objekty (plochy) len pokiaľ ste si istí, že to tak chcete a berte do úvahy objekty pod danou plochou (budú mať vplyv na farebnosť). Prosím, riaďte sa manuálov Vášho programu. Pokiaľ používate program Acrobat verzia 6 a viac, doporučujeme mať zapnutú funkciu Output Preview (Náhľad výstupu).

OLE objects – aplikácie Windows nemajú problém s kopírovaním objektov medzi sebou. Bohužiaľ, nevytlačia sa poriadne. Vždy konvertujte OLE objekty do bitmaps pred tým, než súbor odošlete. Pozrite sa na vyššie uvedené „Corel Texture Fills“.

Duotone/RGB obrázky – toto buď vytlačí čierno-bielo alebo veľmi vyblednuté farby – vždy prekonvertujte do CMYK.

Okraje – vyhnite sa výrazným okrajom (hlavne na vizitkách), keďže tu bude i pol milimetrový pohyb hranice po vyseknutí viditeľný.

Práca s textom

Práca s textom

Práca s textom

Ak pracujete s malým textom, najlepšie bude ak nepoužijete farby ktoré obsahujú viac ako jednu farbu zo CMYK. Všetky tlačiarenské stroje majú drobné odchýlky v umiestňovaní tlačových dosiek rozdielnych farieb. Je v poriadku použiť farebný text v nadpisoch nad 12 points, ale pri veľkosti pod 12 bude rozmazanie viditeľné.

Rovnaká vec sa stane aj keď dáte biely text na farebné pozadie urobené z viac ako jednej farby. Dávajte pozor, ak umiestňujete text na obrázok/fotografiu. Text bude veľmi ťažko čitateľný. Aby ste tomu predišli, preneste fotografiu do programu úpravy obrázkov a zosvetlite ju.

Možno budete musieť zosvetliť obrázok viac než myslíte. Vždy si zvážte či je dôležitejší obrázok, alebo čitateľnosť textu? Ak je dôležitá druhá možnosť, možno bude lepšie ak text vôbec neumiestnite na obrázok.

Zahrňte všetky písma, ktoré ste použili. Postskriptové písma existujú v dvoch častiach- písmo obrazovky a písmo tlačiarne. Potrebujeme obidve, tak ich prosím pošlite. True Type sú iba v jednej časti. Aby to bolo v zhode s licenčnou zmluvou, mali by ste tieto fonty odstrániť z Vášho systému počas nášho spracovávania práce.

Ak prechádzate z PC na Mac, pamätajte, že písmo sa nepresúva dobre. Uistite sa, že my máme rovnaké písmo a pripravte si kontrolný výtlačok. Budeme potrebovať aby ste pozorne skontrolovali korektúru/odtlačok, keďže i písmo z rovnakého miesta môže mať mierne rozdiely čo môže mať za následok roztečenie a zmiznutie slov.

Je v poriadku prekonvertovať nadpisy a veľké texty do kriviek (curves, paths alebo outlines) (čo znamená, že nemusíte dodať fonty). Radíme Vám nenastavovať text v bitmapovej aplikácii ako je napríklad Photoshop – text nebude tak čistý ako by bol vektorový text povedzme z Ilustrátora alebo Corelu.

Nastavovanie veľkosti strany

Nastavovanie veľkosti strany

Nastavovanie veľkosti strany

Predtým než začnete navrhovať hocijakú prácu s prehýbaním, skladaním, výrezmi alebo perforáciami, ZAVOLAJTE NÁM. Tieto prvky musia byť umiestnené presne a nechceme odmietnuť Váš súbor preto že nie je v poriadku. Toto zahŕňa prehýbanie vizitiek, brožúrok, výsekové karty, blahopriania a tak ďalej.

Je veľmi dôležité aby ste si nastavili správne veľkosť strany. Ak to neurobíte, časti Vášho dizajnu môžu byť odseknuté, nevycentrované, alebo môžu mať oblasti s nechcenou bielou plochou. Tu sa dozviete ako na to:

1. Určite veľkosť produktu o ktorý máte záujem (strana XX).

2. Veľkosť dokumentu si nastavte ako veľkosť produktu.

3. Pozrite sa na orezovú veľkosť. Uvidíte, že je 4mm menšia v obidvoch dimenziách.

Tento rozdiel je známy ako spadávka‘ (okraj) – 2 mm na všetkých štyroch stranách – približne tam naše nože odseknú kraje. Tento orez umožňuje pri výseku miernu variáciu.

4. Aby ste si pripomenuli kde bude rez urobený, pridajte linky 2mm pred okrajom Vášho dokumentu.

5. Pozrite sa na príklad. Vizitku si nastavíte veľkosť strany na 94x54mm. My ju znížime na 90x50mm.

6. Je dobré nechať „Prázdnu zónu“ 4mm od rezaného kraja (čo je 6mm od okraja strany). Vaša práca tým bude vyzerať profesionálnejšie a nebude to vyzerať akoby mali objekty prepadnúť cez okraj.

7. A nakoniec, najlepšie nedávajte žiadne dôležité objekty ako texty alebo logá bližšie ako 5mm od rezaného kraja, ohybu alebo záhybu, ryhy.

Správna impozícia

Správna impozícia

Správna impozícia

Udivil by Vás počet krásne vyzerajúcich dizajnov, ktoré ale nespĺňajú funkciu. Veci ako poznámkové bloky s vytrhávacími stranami, ktorých predná a zadná strana sa nezhoduje alebo rôzne skladačky, kde je vnútro hore nohami.

Určite urobte výtlačok Vášho dokumentu a urobte si maketu pred tým než nám to pošlete. Mimo vzhľadu dokumentu zhodnoťte praktickosť výrobku po vytlačení, skladaní a sekaní. Jednoduché prvky zle nastavené môžu zničiť Váš dokument. Nasledujúce položky sú známe nehodami, tak sa uistite, že Vaša konečná práca bude funkčná.

Perforácia – uistite sa, že obidve strany majú perforáciu na rovnakom mieste.

Brožúry – uistite sa, že strany sú správne očíslované. Uložte ich v jednom dokumente ako jednotlivé strany – nezoraďujte ich ani nijako ich nevysádzajte.

Výsekové tvary – uistite sa, že opačný tvar je zrkadlový obraz predného tvaru.

Prezentačné zložky – uistite sa, že po poskladaní je všetok potrebný text viditeľný.

Je veľmi dôležité dodať nám model/maketu. Ak využijete náš servis, my skontrolujeme či Váš dokument spĺňa funkciu. Ak nie, skontrolujte si funkčnosť veľmi pozorne – nemôžeme byť v tomto prípade zodpovedný za chyby.

Navrhovanie brožúr

Navrhovanie brožúr

Navrhovanie brožúr

Pred tým než začnete, ste si istý, že ste schopný zvládnuť projekt takejto náročnosti? Navrhovanie brožúry si vyžaduje omnoho viac skúseností ako navrhovanie vizitky či letáku. My Vám odporúčame nechať to na profesionálov. Ak si ste istý, že to chcete urobiť sami, prečítajte si celý náš návod a držte sa tejto doplňujúcej rady. Radšej nám zavolajte pred tým, než začnete pracovať – môže Vám to neskôr ušetriť problémy a náklady.

NAVRHUJTE JEDNOTLIVÉ STRANY
Vytvorte oddelenú stranu vo Vašej práci pre každú stranu brožúry. Môžete dodať viac stranový dokument alebo niekoľko jednostranových dokumentov. Nerobte žiadne párovanie alebo sadzby.

NA KAŽDÚ STRANU PRIDAJTE 3 MM
Brožúrky potrebujú väčšie okraje než iné produkty. Pozrite si dokončenú veľkosť strany brožúrky. Pridajte 3mm na všetky strany stránky – to je 6mm po celej priamke. Dokonca potrebujete pridať okraj na stranu ktorá tvorí chrbát brožúry. My to v našom procese odsekneme a chrbát spojíme (v prípade V2 väzby).

PRIESTOR NA SPOJENIE
V zopnutej brožúre (väzba V1) po prehnutí hromada papieru zapríčiní, že sa vnútorné strany vysunú viac ako vonkajšie. Orezané vnútorné strany sú užšie než vonkajšie. Rozdielnosť záleží na počte stránok a hrúbke papiera. Čím je brožúra hrubšia, tým viac musíte umiestniť dôležité objekty od okraja.

POZOR NA OKRAJE
Zvyčajne odporúčame umiestniť dôležité objekty minimálne 4mmod „upravenej“ veľkosti. Ako výsledok „navrstvenia“ by sme Vám odporučili zväčšiť okraje aby sme sa vyhli odseknutiu nejakej časti. My zvyčajne nechávame minimálne 10mm prázdneho miesta na obrezaných okrajoch. To znamená, že „navrstvenie“ nie je tak viditeľné a žiaden prvok sa neodsekne.

VYVARUJTE SA OBJEKTOV KTORÉ PRECHÁDZAJÚ CEZ STRANY
Je nepravdepodobné, že objekty ktoré prechádzajú stranami sa napoja presne. Je lepšie sa im vyhnúť alebo akceptovať, že tam bude určitý vertikálny pohyb.
Nepoužívajte hranice – bude to vyzerať veľmi zle.